Logo

Vekstgrupper

Jesus sier: "For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem». (Matteus 18:20)

Vi tror på viktigheten av å dele liv og tro med hverandre, også i mindre fellesskap. Derfor ønsker vi alle velkomne til å bli med i en av våre vekstgrupper! Vi samles til kveldsmat, samtale om en bibeltekst og hvordan den kan relateres til livet vårt, og til slutt bønn for hverandre. Vekstgruppene, som varierer i størrelse fra 6-10 personer, møtes en gang i måneden i hjemmene. Ta kontakt med pastor Tor Arne Teien (kontaktinfo), om du/dere ønsker å bli med i en Vekstgruppe!

Spørsmål?

Einar Amlie

Telefon: 48 05 96 96