Smittevern

Smittevern

Smittevern i Norkirken Sandefjord

 

Det er fortsatt mye usikkerhet i samfunnet om hva som kan være i drift og hva vi må unngå i denne «koronatiden».  Vi ønsker å være en menighet som kan komme sammen både på gudstjenester og andre aktiviteter.

Derfor følger vi smittvernsveiledere for å gjøre det tryggest mulig for alle å komme. Det vil allikevel for noen være grunner til at det er utrygt å komme, og da vil for eksempel møtepunktene våre på søndager også streames.

 

Vi følger smittevernsråd fra FHI. Disse kan du lese om her:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

Vi bruker smittevernstiltak fra Normisjon region VeBu

Den finner du her:

https://www.normisjon.no/content/uploads/sites/22/2020/08/Smittevernveileder-for-foreninger-med-sjekkliste.pdf

 

Utover dette vil vi i forkant av hvert arrangement eller aktivitet minne om å bli hjemme ved sykdomssymptomer og ellers ha god håndhygiene og holde 1 meter avstand.

Vi skal i Norkirken Sandefjord legge til rette for at dette er lett tilgjengelig og lar seg gjennomføre.