Jubelkoret

Jubelkoret

Familiekoret øver torsdag i partallsuker kl. 17.15-18.30

Jubelkoret er familiekoret vårt. Det består av barn fra 0-6 år og deres foresatte. Leder: Monica Kjosavik (41505327)