Misjon

Vi støtter ledertrening i Bangladesh og Actas leirarbeid på Strand.

bangladeshVi støtter ledertrening og utdanning i Bangladesh.

acta-leirVi støtter også Actas regionale arbeid, med leir på Strand som hovedfokus.