Om oss

Norkirken Sandefjord er en del av organisasjonen Normisjon, en organisasjon som ble til da Santalmisjonen og Indremisjonen fusjonerte i 2001.

Normisjon er en evangelisk-luthersk bevegelse. Vi tror at Bibelen er en levende bok som kan hjelpe oss i livet. Derfor er vi opptatt av bibelundervisning, både til barn og voksne.

Norkirken Sandefjord er en menighet, men ikke et trossamfunn. Mange av våre medlemmer er også medlem i Den norske kirke. Andre er medlem i andre kirkesamfunn, og noen er kun medlem i Norkirken.

Tor Arne Teien (90074456) jobber som pastor i Norkirken.