SingIN

SingIN

Ungdomskoret vårt øver hver onsdag kl. 19.00-21.30. Om du liker å synge er du hjertelig velkommen til å bli med! Ta kontakt med vår musikalske leder Mary Elizabeth Kolsrud (mary.kolsrud@normisjon.no/915 74 180)